Project EventHeartFinder

Het Businessplan is geschreven en beoordeeld. De cijfers zijn een realistische weergave van de plannen. Er is met een aantal participanten, web en app bouwers gesproken, een subsidieverstrekker en een accountant. Alle mogelijke stappen zijn gezet. Het is nu tijd om het project EventHeartFinder gefinancierd te krijgen. Het project is in alle zorgvuldigheid opgezet.

Investeringsbehoefte Project EventHeartFinder

In onze opzet gaan we uit van participatie van alle bedrijven. Voor de start zoeken we hoofdzakelijk financiële middelen om de eerste initiële kosten te kunnen dragen. Alle deelnemende partijen zijn een commitment aangegaan en hebben samen afspraken gemaakt.

Investeringsbehoefte (excl. BTW)
Computerapparatuur, software, kantoorkosten, Social Media tool.etc. € 5.000
Bouw Corporate Website en App(incl. Dashboard omgeving) € 80.000
Onvoorzien € 5.000
Totale Investeringsbehoefte € 90.000
Werkkapitaalbehoefte (excl. BTW)
Voorfinanciering kosten oprichting, subsidiekosten € 10.000
Onvoorzien € 10.000
Totaal werkkapitaal € 20.000
"Aanloopkosten (levensonderhoud(loon), visitekaartjes/logo ontwerp, marketingkosten/advertentie, reiskosten)" € 40.000
Totale investering € 150.000

We zijn op zoek naar een combinatie van onderstaande crowdfunding mogelijkheden: 

  • Crowdfunding op basis van leningen, peer-to-peer: liefst bij een Crowdfunder/financier  gespecialiseerd in IT en innovatie
  • Crowdfunding op basis van aandelen, equity-based crowdfunding: investeerders, bedrijven, particulieren of deelnemende participanten
  • Crowdfunding op basis van beloningen: bijvoorbeeld vooruit betaalde kosten door 'Boards of Tourism' in diverse landen, Conventie Bureaus of Bestemmingen. Denk aan x jaren inclusief vastgesteld tarief.
  • Crowdfunding via investeerders, rendement is lastig te bepalen vooraf.
Stand van Zaken
Totaal op te halen bedrag voor de start € 150.000
Opgehaald bedrag € 250
Verschil, nog te gaan € 149.750

Wilt u deelnemen of informatie? Heeft u dé tip? Laat het ons weten!

"Winnaars hebben een doel, verliezers een excuus!"