Projecten & opdrachten

"U kunt ons gerust om een boodschap sturen!", alles doen wij voor het welslagen van de missie. Want het mooie van projecten en opdrachten is dat ze een begin en een eind kennen. De complexiteit trekt ons, overal is een oplossing voor of we komen er achter dat deze er niet is en een andere weg dient te worden ingeslagen. Wij werken graag samen. Er zijn veel zelfstandigen, maar lang niet allen zijn elkaars concurrenten, sterker nog wij werken goed samen in bepaalde opdrachten. We hebben los van elkaar andere sterke punten, kunnen elkaar aanvullen. Deze symbiose maakt van 2 of meer 1 groter, sterker team.

Advertorial Coligo

Onze eigen SWOT

Belangrijk is dat wij goed weten waar onze persoonlijke sterke punten liggen in relatie tot de markt. Dat weten wij van onze zwakke punten ook. De kansen zien wij op persoonlijk vlak, houden rekening met elkaars wensen. Bedreigingen zijn er altijd, maar de grootste bedreiging in onze situatie is als wij onszelf neerleggen bij de onmogelijkheden. Juist deze bedreiging is voor ons de grootste motivatie. Wij zijn realistisch optimistisch en pragmatisch. Wij werken volgens de methode KISS en SMART,  maken van ons netwerk gebruik en breiden dit uit.

Elk marketingplan rust op 7 pijlers! Dus ook die van ons.

  1. De onderneming: dat zijn wij zelf, zelfstandig professionals, eventueel aangevuld met specialisten voor een bepaald project,
  2. Dienst(en): op basis van kennis, ervaring worden verschillende diensten aangeboden, ze zijn project afhankelijk,
  3. Propositie: na offerte wordt de afgesproken dienst/opdracht uitgevoerd en gefactureerd,
  4. Prijs: is afgestemd op de vraag, doel en subdoelen van de onderneming/opdrachtgever en derhalve dynamisch,
  5. Groei en continuïteit: doel is duidelijk, zelfstandigheid, dus groei met behoud van klanten en relaties, aantal opdrachten en diensten,
  6. Plaats: vooralsnog vanuit onze eigen plaats en regio, doel is wel mobiliteit, dus vervoer(auto), op termijn,
  7. Promotie: wij plegen constant acquisitie, visitekaartjes zijn onze 'Good Practice by' door uitvoering van de opdrachten of projecten,