Bepaal de kansen en bedreigingen

€ 60,00

Bepaal de kansen en bedreigingen - Marktonderzoek Fase 1 - Stap 2

Wij gaan er vanuit dat u en een aantal medewerkers en enkele stakeholders, meehelpen om de vragen te beantwoorden. De antwoorden worden direct door de deelnemers bij ons aangeleverd.

De tweede stap is een onderzoek naar de (eigen) markt, concurrentie, brononderzoek, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, marktsegmentatie en criteria. 

Op basis van de antwoorden wordt een conclusie getrokken.

Duur: op basis van ons advies koopt u het aantal uren in via de webshop.