Business case schrijven

€ 750,00

Business case schrijven

Wij kunnen u helpen om een goede business case te schrijven voor een nieuw product of dienst. Na de videocall/afspraak, de verkregen informatie, zoals de doelen, de wijze waarop en met welke middelen. Gaan wij u ondersteunen.

De inschatting is, inclusief een videocall 1 dagdeel voor het schrijven en 1 dagdeel, inclusief reizen en kosten.

Duur: 2,5 dagdelen

NB. Indien er meer uren nodig zijn, geschiedt dit op basis van nacalculatie en vooraf overleg.