Football Maties - Dagelijks Management

Stichting Football Maties | Non-profit organisatie, sport als middel, welzijn kinderen 2009 - 2017.

Opgericht 14 mei 2010

Het idee van Mick was simpel en eenvoudig. “Geef je oude gebruikte voetbalschoenen aan je Football Maties in Afrika en vraag je vriendjes om mee te doen met inzamelen”.

Mick Luca van Zon, de zoon van Mark van Zon, de oprichter van de stichting. Het idee riep blijheid, sympathie en bereidheid op bij velen om mee te willen werken aan dit unieke concept. Een bijzonder idee, een goed doel ondersteunen door kinderen hier in Europa te betrekken bij het inzamelen van gebruikte voetbalschoenen. Het simpele idee van Mick van Zon was dan ook gemakkelijk en tegen betrekkelijk lage kosten te realiseren, zo was gebleken.

Mick Luca van Zon is officieel als bedenker notarieel vastgelegd op 14 mei 2010. Mick heeft deze akte in zijn bezit

Stichting Football Maties

Ons vastgelegde Doel Het doel van de stichting was om organisaties in ontwikkelingslanden, die voetbal als middel gebruikten om kinderen ‘Social Skills’ bij te brengen, te ondersteunen en te stimuleren. We wilden de grootste non-profit inzamelaar worden en als erkend ‘Goed Doel’ het actiefst worden in het verzenden van de tweede hands gebruikte ingezamelde voetbalschoenen, teamkleding en materialen

Onze vastgelegde Visie Duurzaam – de ervaringen die wij hebben opgedaan als stichting en het fundament dat wij hebben gelegd vanaf 14 mei 2010, hebben we niet onbenut gelaten. Het bestuur hoopte dat ze met projecten een duurzame band konden opbouwen en van blijvende waarde konden zijn voor de kinderen in Afrika, de partnerstichtingen daar en de onderlinge samenwerking met de Stichting Football Maties.

Bewustwording van kinderen in Europa over het hergebruik van consumptiegoederen en ontwikkelingshulp, bereik je o.a. door ze te betrekken bij inzamelingsacties voor de Stichting Football Maties. Kinderen die samen leren en ervaren met hun ouders, begeleiders, trainers, ploeggenootjes, voetbalverenigingen en docenten op school bewust bezig te zijn met een stukje nuttig ontwikkelingswerk, het recyclen van materialen en vooral het hergebruik van consumptiegoederen zoals voetbalschoenen, -kleding en -materialen. Pedagogisch gezien is dit een zeer verantwoorde en goede les voor onze kinderen volgens het bestuur van de stichting.

Samenwerken leidt tot samen sterker worden en elkaar versterken. Het leidt uiteindelijk tot meer resultaat. Wij geloven hier sterk in als stichting en staan hier voor 100% achter. Wij werken samen met de initiatiefnemers van de inzamelacties, inzamelpartners, sponsoren, vrijwilligers, ondersteunende bedrijven, partnerstichtingen hier en in Afrika. We staan open voor samenwerkingsverbanden met ‘Goede Doelen’ in Nederland. Zoeken constant naar samenwerkingsverbanden op elk vlak om zodoende een nog beter resultaat te behalen en de gestelde doelen te bereiken.

Onze vastgelegde MissieOnze missie was het ondersteunen van stichtingen in Afrika, die voetbal als middel gebruikten om kinderen ‘Social Skills’ bij te brengen. Onze ondersteuning bestond primair  uit het inzamelen van en verschepen van gebruikte voetbalschoenen, -kleding en -materialen naar de stichtingen of organisaties waarmee wij samenwerkten. Secundair ondersteunden wij dezelfde stichtingen daar waar mogelijk en nodig was met kennis, kunde en het delen van ervaring op technisch en organisatorisch vlak.

Geschiedenis Mark van Zon ging in november 2008 namens FC Den Bosch, voor het project Stars in Their Eyes, mee naar Zuid- Afrika.

Het werd een prachtige reis en levenservaring voor Mark. In het voorjaar van 2009 was er een tegenbezoek van de Zuid-Afrikaanse coaches die hij daar had helpen opleiden, ook dit was een geweldige ervaring en maakte het hele jaar bij FC Den Bosch heel bijzonder.

Twee coaches, Rohan Bergstedt en Jo-Ann Jooste, logeerden bij de familie Westerlaken in Nuland en hadden de tijd van hun leven. Mark had zijn verhalen over de mensen in Zuid-Afrika aan zijn toen 11-jarige Mick van Zon (zoon) verteld. Voordat hij Mick Rohan en Jo-Ann zou ontmoeten kreeg Mick het spontane idee om zijn oude gebruikte voetbalschoentjes aan hen mee te geven naar Zuid-Afrika.

Dit spontane idee van Mick maakte een verpletterende indruk op Mark. Hij vond dat hij hier samen met Mick iets aan moest gaan doen. Ze praten erover en besloten al snel er samen iets aan te doen. Dit werd het idee: “We gaan samen met Mick zijn voetbalvriendjes hier, dat zijn alle voetballende kindjes die we kunnen bereiken in Nederland, vragen of ze voetbalschoentjes (in goede staat) willen geven aan de kinderen in Zuid Afrika”. Mark hield zich in de weken daarna intensief bezig met het verzamelen van informatie over de haalbaarheid van Micks idee.

De naam was snel gevonden. Mark stelde eerst de naam ‘Micks Maties’ voor, maar dat vond Mick geen goed idee. Het werd uiteindelijk Football Maties. Voetbalvriendjes hier, die voetbalvriendjes in Afrika helpen, worden Maties van elkaar. Football Maties dus (Football = Voetbal en Maties = zijn vrienden / kameraden). De naam is als merk officieel vastgelegd bij de oprichting op 14 mei 2010. De naam Football Maties komt uit het Zuid-Afrikaans.

Waarom bedachten we dat juist voetbalschoentjes voor kinderen in Zuid Afrika ingezameld moesten worden? De

reden was simpel. Omdat de kinderen daar via voetbal bereikt konden worden. Gestimuleerd kunnen worden om hun leven anders te leven, hun dromen te kunnen verwezenlijken! Kortom de kinderen een kans te geven. Voetballen kon daarbij helpen, alleen hadden de kinderen daar nauwelijks geld om voetbalschoenen te kopen. Daarom was Micks idee zo bijzonder en daarom wilde Mark zich ervoor gaan inzetten!

Via LinkedIn kreeg Mark eind december 2009 tot ongeveer juli 2010 veel hulp van Juul Martin, Marjon van Woensel, Yvette Gumbs en Marty Suijkerbuijk. Later sloot Gerard van Elferen zich aan om te helpen. Ook steeds meer vrijwilligers voegden zich bij de stichting.

Uiteindelijk besloot Mark om op 14 mei 2010 de stichting op te richten. Het bestuur op 14 mei 2010 bestond uit Roelie Schuring (voorzitter), Adriaan van Essen (secretaris) en Harold Achterkamp (penningmeester), de notariële akte passeerde bij de Arnhemse Notaris Van der Kamp.

Sinds de oprichting was de stichting gegroeid tot een groot aantal vrijwilligers in 2014. Er was een website, Facebookpagina, Linkedin-Group en Twitteraccount. De stichting was aangemeld bij de Kennisbank Filantropie, kwam goed uit de bus met de Goede Doelen test, was transparant en was/is veel in het nieuws. De stichting had haar sponsoropbrengsten elk jaar tot dan verdubbeld. Containers verscheept naar Nigeria en Zuid-Afrika, leveringen verzorgd in heel Afrika (zelfs Azië), haar relaties met sponsoren, partners en partnerstichtingen uitgebreid. Kortom, de Stichting Football Maties was constant volop in ontwikkeling geweest.