PSO-Nederland - Marketing & Communnicatie

PSO-Nederland | Doorontwikkeling van de digitale marketing-communicatie | 2014 - 2017

Wat waren de werkzaamheden?
Op projectbasis zorg gedragen voor doorontwikkeling van de digitale marketing-communicatie van PSO-Nederland. Verantwoordelijk voor de e-mailmarketing en social media. 

Wat is de Prestatieladder?

De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen biedt organisaties de mogelijkheid objectief de mate van Sociaal ondernemen te toetsen. Ieder mens is uniek, iedereen verdient een kans op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt.

PSO-Nederland is de organisatie die de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) beheert, positioneert en uitgeeft in opdracht van TNO.  De PSO is in samenwerking met TNO, PSO-Nederland en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen.

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk door socialer ondernemen te stimuleren: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij.