Training & Travel - Inter. Sales en Marketing

Training & Travel |  International Sales, Marketing en contentmanagement vanaf 2008 - 2016.

Begonnen als instructeur van teamuitjes, teambuilding en uiteindelijk de rechterhand geworden van de eigenaar. Tijd lang tijdens afwezigheid van hem verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse gang van zaken

Werkzaamheden

International Sales, verantwoordelijk voor incoming, groepen buiten Nederland. Beurzen bezoeken in heel Europa, veel reizen. Contacten leggen met Hotels, Venues en Conventie Bureaus c.q. bestemmingen in Europa. Verantwoordelijk voor relatiebeheer met buitenlandse reisagenten, reisbureaus met een focus op reizen in Europa. Daarnaast gezorgd voor Social Media, Contentmanagement, vertalingen naar Engels, Frans en Duits. Uiteraard in samenwerking met vertalers. Marketingonderzoek gedaan ten behoeve van een Marketingplan (zie document) "Op Reis Met De Klant".

Wilt u hulp bij copywriting of het maken en schrijven van plannen?