Good Practice - Football Maties

Gepubliceerd op 12 november 2023 om 09:00

Het lijkt nog maar zo kort geleden. Het idee van een 11-jarig kind om een organisatie op te richten voor kinderen hier voor kinderen daar en ze de oude van voetbalschoentjes te schenken, was een schot in de roos. De Stichting Football Maties werd een jaar later opgericht op 5 mei 2010.

Door Mark van Zon

'Wat was nu de Good Practice?' 

Misschien hadden we niet moeten stoppen in 2017!

Dat is achteraf en daar heeft niemand wat aan. Niet de bedenker, de oprichter en alle vrijwilligers die zich voor de stichting hebben ingezet.

Wat was nu de Good Practice?

De eerste jaren groeiden we van een budget van €0 naar duizenden euro's, daarom werd er ook een stichting opgericht. Al snel kon ik het niet in mijn eentje aan, en de eerste vrijwilligers sloten aan. Net als een bedrijf heb je last van kinderziektes. Ook wij ontkwamen daar niet aan.

We waren al innovatief, anders dan andere stichtingen. Geloofden in eigenaarschap, dragen van verantwoordelijkheden van elke vrijwilliger. In grote lijnen bepaalde het hoofdbestuur de doelen, het budget en het bewaken van de doelen en doelstellingen. Daaronder werden de plannen gemaakt door de vrijwilligers, managers namen verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld logistieke zaken, communicatie, commercie en human resource. We werkten met een dynamisch beleids- en of businessplan. "Verder Kijken Dan 2015 We Go Pro Visie Stichting Football Maties"

Een andere innovatie was de verantwoording die we naar ons publiek, sponsoren en fans aflegden. Van elk project werd een projectadministratie opgezet, met een due diligence en overzicht van de kosten en baten. Zo transparant was nog nooit een stichting geweest. Ook hadden we gedacht aan de periode na de schenking, we hielden contact de buitenlandse en Europese NGO's en brachten andere gespecialiseerde organisaties in contact met buitenlandse welzijnsorganisaties. We zetten juist in op samenwerking, dat was ook nieuw.

Al met al, hebben Vincent Leenders en Mark van Zon gezorgd voor innovatie in de non-profit organisatie branche, verenigingen en stichtingen. Onze samenwerking is één van de beste innovatieve voorbeelden geweest en nog niet geëvenaard.